Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna


Media

Możliwość korzystnych zmian w zakresie opłat z media, takie jak ciepło i woda, energia elektryczna, gaz, można uzyskać przez wprowadzenie modyfikacji w:

  • instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,
  • systemach wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacjach wodno-kanalizacyjnych,
  • sieciach cieplnych i instalacjach gazowych,

polegających między innymi na montażu pomp ciepła i systemów solarnych, kompaktowych węzłów cieplnych, zestawów hydroforowych, kotłowni olejowych, gazowych, węglowych zarówno w technologii wodnej jak i parowej, instalacji gazowych, instalacji szaf sterowniczych.

Wykonawca zapewnia zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wysoką jakość i funkcjonalność przyjętych rozwiązań. Wysoki standard wykonawczy potwierdzają nagrody i wyróżnienia krajowe i międzynarodowe dla firmy wykonawczej, z którą współpracujemy.

Rozliczenia z wykonawcą usług i dostawcą urządzeń mogą być prowadzone w formule ESCO. W taki przypadku wykonawca gwarantuje uzyskanie określonego efektu energetycznego, a zapłata jego wynagrodzenia następuje z kwoty uzyskanych przez inwestora oszczędności.  

Oświetlenie

Udzielamy wsparcia samorządom w tych działaniach, aranżując współpracę z renomowanymi partnerami wykonawczymi naszej firmy. Spadek zużycia energii elektrycznej wynikający z modernizacji istniejącej sieci (wymiana opraw i skrzynek) może przekraczać 50-70% dotychczasowych kosztów. Inwestycja nie musi oznaczać wydatkowania przez samorząd środków na inwestycję. Możliwa jest długoterminowa dzierżawa zmodernizowanej sieci z opcją stopniowego odkupu inwestycji przez samorząd, przy zachowaniu formuły ESCO (bieżący koszt dzierżawy nie przewyższa uzyskiwanych oszczędności). Rozwiązanie takie jest szczególnie polecane w dobie rosnących kosztów energii. Możliwy jest również wcześniejszy audyt energetyczny i przygotowanie projektu zmian, połączone z oszacowaniem koniecznych nakładów oraz potencjalnych oszczędności. 

Budownictwo

W oparciu o współpracę z krajowym liderem budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej, z wykonawstwem liczącym kilkadziesiąt tysięcy m2 powierzchni użytkowej w standardzie pasywnym, umożliwiamy współpracę nad projektami publicznymi i komercyjnymi przy zastosowaniu różnych form finansowania inwestycji. Interesują nas projekty publiczne, ale także prywatne, na przykład dla spółdzielni mieszkaniowych.

Zalety budownictwa modułowego są już znane w kraju oraz zagranicą, w szczególności w krajach skandynawskich. Wykorzystanie tej technologii do wznoszenia budynków publicznych, takich jak szkoły, przedszkola i żłobki, domy pomocy społecznej, przychodnie i szpitale, a także domy mieszkalne, staje się atrakcyjną alternatywą oraz  w pełni spełnia oczekiwania inwestorów.

Po zamknięciu cyklu przygotowawczego w fabryce, konstrukcje mogą być wzniesione w ciągu zaledwie kilku tygodni na terenie inwestora. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnych kosztów inwestycji.

Zwracamy również uwagę na możliwości związane z dobudową modułów do istniejących budynków wzniesionych metoda tradycyjną. Powstały w taki sposób dodatkowy zasób mieszkaniowy w budynku może znacząco wzrosnąć zwłaszcza w przypadku zastosowania więcej niż jednej kondygnacji. Oczywiście projekt zawsze uwzględnia komunikację w obiekcie (windy, klatki schodowe) oraz może być wykonany pod klucz w ustalonym z inwestorem standardzie.

Zapraszamy do kontaktu w opisanym zakresie z uwzględnieniem naszych usług doradczych i finansowych. Dla inwestorów publicznych mamy bogatą ofertę finansowania, zaś w przypadku inwestorów prywatnych podejmujemy się działań skutkujących pozyskaniem środków na przedsięwzięcie.