Spółki samorządowe i szpitale

Finansowanie i doradztwo dla spółek samorządowych

 • Wspieramy spółki samorządowe w opracowaniu optymalnego modelu prawno-finansowego związanego z realizacją ich zadań.
 • Przygotowujemy całość dokumentacji niezbędnej dla wdrożenia przyjętego rozwiązania i pozyskania finansowania. Opracowujemy biznes plan i wszelkie dokumenty wymagane w procedurze stosowanej przez podmioty finansujące, szczególnie banki.
 • Realizujemy projekty oparte zarówno na finansowaniu dłużnym jak i kapitałowym. W ramach tych ostatnich możemy występować jako inwestor finansowy zaopatrujący spółkę w środki potrzebne do realizacji lokalnych inwestycji lub transakcji związanych z zakupem nieruchomości, bądź po prostu z poprawą bieżącej płynności podmiotu. Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania.
 • Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają możliwości produktowe banków oraz ocenę regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności dla finansowania spółek przewidującego udział samorządu jako strony wnoszącej wkład pieniężny, dotującej lub wypłacającej rekompensaty dla spółki.
 • Zawsze szukamy optymalnych struktur finansowania i zabezpieczenia transakcji przy minimalizowaniu potencjalnego ryzyka prawnego dla klienta. 

Finansowanie szpitali

 • Mamy wieloletnie doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania dla szpitali działających jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub spółki szpitalne należące do samorządu.
 • W tym obszarze proponujemy finansowanie kredytem lub długoterminową pożyczką przy ograniczeniu zabezpieczeń wyłącznie do poręczenia udzielanego przez organ założycielski lub właściciela szpitala.
 • Nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych (zastaw, hipoteka), czy kontraktowych dla udzielanego finansowania.
 • Jedynym wymogiem poza poręczeniem samorządu jest pozytywna projekcja finansowa jednostki z której wynika poprawa zdolności kredytowej na koniec okresu spłaty zaciąganego długu. Służymy w tym zakresie naszym wsparciem doradczym.
 • W przypadku spełnienia wskazanych warunków procedura finansowania jest szybka
  i efektywna.
 • Zachęcamy do przeglądu zaciągniętych zobowiązań pod kątem możliwości ich spłaty tańszymi instrumentami finansowymi i wypracowania oszczędności w dalszej obsłudze długu, a także zniesienia zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych w związku z długiem jednostki.