Misja i dokonania

Misją naszej spółki jest najwyższa jakość usług wykonywanych na rzecz Naszych Klientów, zarówno w zakresie doradztwa jak i finansowania ujawnionych potrzeb. Bierzemy odpowiedzialność za rekomendowane rozwiązania, wskazując realne źródła ich realizacji w praktyce, co oznacza preferowanie usług o charakterze komplementarnym. W takich przypadkach sprawujemy bowiem kontrolę nad całością procesu planowania i wdrażania przyjętych rozwiązań. Dokładamy wszelkiej staranności, aby przyjmowany model działania w jak największym stopniu spełniał oczekiwania samorządów, także w ujęciu kosztowym. Zdajemy sobie sprawę, że obecny i przyszły czas wymaga znajomości zastosowania ponadstandardowych form finansowania potrzeb JST. Jesteśmy przygotowani na takie wyzwania. Szczególnie cenimy Klientów zorientowanych na długofalową współpracę, którzy zawsze mogą liczyć na naszą lojalność i gotowość do działania.

Cechami szczególnie cenionymi w prowadzone przez nas działalności są:

  • najwyższa jakość i profesjonalizm,
  • bogate doświadczenie,
  • realizm w ocenie możliwości,
  • odpowiedzialność,
  • lojalność.

Nasze doświadczenia zawodowe to realizacja projektów finansowych o rocznym wolumenie około 200 mln zł. Część tej kwoty stanowiło przejściowe finansowanie udzielane bezpośrednio przez naszą spółkę, zaś w przeważającym zakresie były to środki bankowe w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek oraz uzyskane ze sprzedaży obligacji. W związku z wymienionymi instrumentami finansowymi, ale także niezależnie od nich, świadczymy doradztwo na rzecz klientów, przygotowując dokumentację analityczną, w szczególności w zakresie budżetu i prognozowania dla jednostek samorządowych. Opracowujemy projekty dokumentacji prawnej wymaganej w procesie realizacji przedsięwzięcia – w tym uchwał organu stanowiącego jednostki samorządu związanych z finansowaniem długiem, jak i uchwał oraz umów dla spółek gminnych, umów operacyjnych, i innych. W każdym opracowaniu – stosownie do podejmowanych w nim konkretnych zagadnień – uczestniczą nasi współpracownicy, o sprawdzonych kompetencjach i uprawnieniach zawodowych, na przykład licencjonowani doradcy podatkowi.

Łączną wartość zrealizowanych przez grupę Dekada projektów możemy liczyć w miliardach złotych, jednakże nie wpisujemy się w zauważalny trend zamieszczania przez firmy doradcze na własnych stronach internetowych liczników kwot pozyskanego finansowania, liczby wykonanych projektów, liczby klientów czy kwot wygenerowanych oszczędności. W naszej pracy stawiamy przede wszystkim na nawiązywanie bliższych i trwałych relacji z klientami, którym zawsze udostępniamy nielimitowany czas naszych usług. Każdy z nich jest dla nas Klientem Premium. Swoje osiągnięcia prezentujemy indywidualnie w trakcie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi klientami.