Firmy

W ramach prowadzonej działalności kompleksowo obsługujemy również przedsiębiorstwa spoza sektora finansów publicznych, zainteresowane pozyskaniem bankowego finansowania dłużnego, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby oraz realizację planowanych inwestycji. Po dokonanej przez nas wstępnej weryfikacji sytuacji i wyników firmy oraz ocenie szans na uzyskanie finansowania, nasze dalsze usługi obejmują zgromadzenie i przygotowanie całości dokumentacji wymaganej przez bank od klienta w celu rozpatrzenia wniosku kredytowego – w tym sporządzenie biznes planu i projekcji finansowania. Na każdym etapie procedury bankowej wspieramy klienta, utrzymując bieżący kontakt z osobami decyzyjnymi w banku, dbając o sprawny i efektywny przebieg podejmowanych czynności. Negocjujemy warunki cenowe, udział własny i prowizje na poziomie najkorzystniejszym dla wnioskodawcy. Dzięki nabytemu doświadczeniu oraz współpracy z wieloma bankami, znamy stosunek różnych instytucji do poszczególnych zagadnień związanych z finansowaniem przedsiębiorstw, dzięki czemu możemy odpowiednio przygotować aplikację kredytową i złożyć ją tam, gdzie klient będzie miał największe szanse na szybką i pozytywną decyzję. Obsługujemy podmioty z terenu całego kraju, działające w różnych branżach.

Zakres naszych usług może obejmować między innymi:

  • kredyty obrotowe z okresem spłaty do 36 miesięcy,
  • kredyty płatnicze,
  • kredyty rewolwingowe,
  • kredyty inwestycyjne,
  • kredyty dla deweloperów,
  • pożyczki hipoteczne na dowolny cel związany z działalnością, do wysokości 60% wartości nieruchomości,
  • kredyty dla rolników na zakup gruntów rolnych,
  • kredyty dla wspólnot mieszkaniowych,
  • gwarancje bankowe.

Zasadniczo okres kredytowania wynosi do 15 lat. W indywidualnych przypadkach może być znacząco wydłużony – przykładowo dla rolników na zakup gruntów.