Finansowanie pośrednie

W zakresie finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz spółek komunalnych oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • pośrednictwa finansowego skierowanego na organizację i pozyskanie optymalnego finansowania dla naszych Klientów – ze źródeł bankowych i od instytucji finansowych,
  • bezpośredniego finansowania środkami własnymi, w zakresie usług nie zastrzeżonych wyłącznie dla banków.

W odpowiedzi na indywidualne oczekiwania JST lub spółek komunalnych jesteśmy gotowi zaoferować najwłaściwsze rozwiązania z szerokiej palety usług świadczonych przez banki i instytucje finansowe. Szczegółowa analiza Państwa potrzeb, jaką wykonujemy na samym początku, pozwoli nam określić rodzaj i warunki, jakie powinny zostać spełnione w ramach oferty podmiotu finansującego, a także skutki związane z jej zastosowaniem. W ramach organizacji finansowania wskażemy produkt adekwatny do ustaleń oraz doprowadzimy do jego pozyskania. Przekażemy niezbędną dokumentację związaną z organizacją postępowania w sprawie zamówienia publicznego, wystąpimy do wybranych banków i instytucji finansowych z propozycją udziału w finansowaniu, udostępnimy własne raporty dotyczące sytuacji finansowej JST. Wszystkie nasze czynności zawsze zmierzają do uzyskania przez naszych Klientów oferty finansowej o optymalnych parametrach. W tym znaczeniu interes samorządu jest chroniony od początku do końca procesu pozyskania środków zewnętrznych.

Pośrednictwo świadczone przez naszą spółkę dotyczy wszelkich kredytów udzielanych dla JST i ich spółek, z okresem spłaty od kilku miesięcy do lat 20. Minimalną kwotę finansowania stanowi 1 mln zł. Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 lat, podobnie odsetek. Potrafimy zainspirować do składania ofert z atrakcyjnymi stawkami oprocentowania, co w przypadku kredytów konsolidacyjnych oznacza wymierne oszczędności dla budżetu samorządowego.

Oprócz usług kredytowych pośredniczymy również w wykorzystaniu innych instrumentów dłużnych, w szczególności związanych z zarządzaniem długiem JST (obligacje, subrogacja ustawowa), a także zastosowaniem rozwiązań stymulujących poprawę parametrów istotnych dla WPF.

Tradycyjnie oferujemy także nasze usługi publicznym zakładom opieki zdrowotnej w ramach kredytu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb bieżących (obrotowy w rachunku bieżącym), realizację inwestycji lub restrukturyzację zadłużenia.