Oferta

Nasza Oferta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Doradztwo

Dekada specjalizuje się w restrukturyzacji obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego ( JST ). W szczególności dotyczy to optymalizacji budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej pod kątem ustawowych relacji zadłużenia.

Wprowadzenie nowego, ustawowego wskaźnika zadłużenia samorządów:

  1. istotnie ograniczyło możliwości finansowania nowych inwestycji,
  2. jednocześnie spowodowało trudności ze spłatą dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

W pierwszym przypadku samorząd zazwyczaj:

  • zawiesza realizację inwestycji,
  • wydłuża realizację inwestycji na kolejne lata budżetowe,
  • zleca realizację inwestycji spółkom komunalnym, które zaciągają kredyty bankowe o wyższym koszcie obsługi.